holmasund

Bildet her er fra 1951 og viser utfyllinger på Devoldholmen der det skulle komme kai og lagerskur og  fergekai til Averøy, Tustna og Smøla etter hvert  Båten ved kaia er M/S " Aure" tilhørende MRF bygd i 1950. Det store hvite bygget er Fruseriet som ble oppført 1941 og saenert vekk i 1991. Trelastlageret brant opp i 1955:; på tomta holder NAV til i 2024. Til høyre på bildet  er Holten & Sønn Trelasthandel. Det var et sund her før som het Holmasundet. I løpet av 2024 er det blitt omfattende forandringer her i området.  ( Foto: Widerøes Flyselskap)