jager

Kristiansund og Nordmøre jeger og fiskeforening ( KNJF) har startet jegerprøvekurs denne uken. Slike kurs startet i 1986 for å komme inn på rett spor fra nærmest ville tilstander i jakt og geværbruk etter krigen. Kurset i dag har  rundt 20 deltagere derav to kvinner. Leder i KNJF,  Bill Tomelthy hadde gunnleggende info mandag kveld. Kurset går over 9 samlinger rundt 1 måneds varighet. To andre fra  foreningen er også involvert i kurset som foregår på Frei Rådhus på Rensvik.  ( BN)