fredoe chu

Kirken på fotoet er Frei kirke som ble oppført i 1767 og erstattet den forrige kirken som brant ned i 1766. Frei kirke ble etter hvert som folketallet steg snart for lita, og den ble revet i 1896, for å gi plass til den nåværende kirke. Nåværende kirke er bygd i 1897 og har 400 plasser. ( Museumsbilde)