Fra slipp og mekaniske verksted i Flatsetsund i 1914 til avansert utstyr til oppdrettsnæringen over hele verden i 2024 Daglig leder i Flatsetsund Engineering AS, Lars Backer, er foredragsholder i Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre torsdag kveld 29. februar.Lars Backer gir følgende korte oppsummering om foredraget:
fla
”Flatsetsund Engineering – 110 år med produktutvikling fra gyngehester til verdens beste avluser. Et tilbakeblikk fra starten som trevarefabrikk, via verft og serviceverksted på kysten til utvikling og produksjon av avansert utstyr til oppdrettsnæringen over hele verden.” Anton Fladset Fredøen etablerte Flatsetsund Slip og Mek. Verksted i 1914.
Allerede før første verdenskrig var ferdig i 1918 var den første opphalingsslippen på plass, senere kom nok en slipp på plass. Bedriften hadde med dette plassert seg inni markedet for også å kunne påta seg reparasjoner og ombygging av skip, også forlengelser. I tillegg var det motorverksted, smie og snekkerverksted. Snekkerverkstedet haddeproduksjoner av ”alt” – fra trapper til gyngehester.
I 1936 kom stifterens sønner inn i selskapet, de med etternavnet Lillerud. I de følgende nesten 90 år har det vært tre generasjoner Lillerud i bedriften. Virksomheten har endret seg fra verft til engineering. I dag er bedriften å finne på det tidligere industriområdet til Storvik Mek. på Dale.
  Oppdrettsnæringen er firmaets desidert største kundegruppe og kundene er å finne både i Norge som i utlandet. I tilknytting til de nye markedene har selskapet utviklet mange produkter innenfor fiskevelferd, produkter som er høyst etterspurte.
Vel møtt til et spennende foredrag - fra å produsere gyngehester ved Flatsetsundet – til i dag å stå bak verdens beste avluser.Dørene i Loennechengården på Vågekaia åpner klokken 18, mens møtet starter kl.
19:00. Som vanlig er det fri entré for medlemmer, andre må betale 100 kroner for å følge møtet.