frawm1

Fra  Vågen der " Erik Bye" og " Bergen Kreds" ligger ved Redningsselskapets base. I bakgrunnen hurtigruta " Nordkapp". ( BN)

fraw 2

Stort frakteskip på slippen til KM i Vågen. " Trine Charlotte" på  70 meters lengde er kanskje i grenseland hva de kan ta på land på verftet her. ( BN)
fraw 3

"Multi Arctic" er også opp på land. ( BN)

fraw 4

"Frøy Fighter", er verdens største nybygg av et servicefartøy, når det ble levert fra Sletta Verft i Aure  2015. ( BN)
fraw 5

Hurtigrutepassasjerer fra " Nordkapp" koste seg litt i snøen på Piren i dag. ( BN)