1905 Gr

 Etter at byen ble bombet og brente i aprildagene i 1940 ble ikke disse husene vi ser her i Greves gate gjenreist etter krigen. Gata er den som går på skrå fra Langveien til Konsul Johnsens gate i dag. I stedet ble dette parkområde - Øverparken ved  lekeplassen midt ved Langveien. Bildet er fra 1905. ( Museumsbilde)