Litt forståelig, men litt søkt at noen forsikringsselskaper er livredde og nekter å tegne forsikring på båt i dag. Uværsmeldingene vedrørende stormen " Ingunn" har skremt  til og med forsikringsbransjen til dekningsrom og skyttergraver.  Sjeldent egentlig .
kjøpb