sterkoder jpg

Det ble lyst og fin utsikt for enkelte naboer til Melkvikan næringspark etter at den gamle Sterkoder Øst hallen ble sanert bort. Nå foreligger planer om andre bygg på denne tomta, men det blir på langt nær slik voildsomhet som stålhallen fra 1970 årene. ( BN)