kvernberget

Ved middagstider søndag var brannmannskaper, politi og ambulansemannskaper på vei oppover Kvernberget. Hva som stod på er ikke kjent. (Foto; Roger Naas)