Blomvik Camping var en populær plass i Møstavågen i Frei fra sluttet av 1970 tallet. Her startet Ingolf Simonsen campingplassen, Blomvik Camping i 1977. Her kom det opp flere hytter campinghytter og to brygger ble innredet  til utleie til turister. I tillegg kom det etter hvert  campingvogner med spikertelt på Blomvik Camping hele året. Rundt 1990 solgte han campingplassen  til andre drivere. 

1977

Ingolf Simonsen i kjent stil på  campingplassen Blomvik der familien bodde i en bolig i nærheten.  Kona var også i høyeste grad med og drev campingen. Når driften av campingen ble avsluttet  med nye eiere er ukjent. Ingolf Simonsen gikk bort i 1993.( Nordmøre museum foto)