bbb bil

Brannvesenet skriver : Våre brannbiler blir ikke smalere på vinterstid! Snøen som har kommet de siste dagene gjør gatene litt trangere enn vanlig. Ta hensyn til oss når du setter fra deg bilen i de trangeste bygatene i helgen. Kommer vi oss ikke frem kan i værste fall liv gå tapt.( Foto: Kristiansund Brann og redning)