malmhauk

14.58 onsdag :Ved Haukåssvingene sør for Bruhagen er bilberger kommet for å berge en bil som har havnet utafor veien. Ute i distriktet er det også meldt om trafikkuhell i Malmefjorden på FV 64.( BN)