Denne annonsen var å finne i en av byens aviser den 22.desember 1984. Sonar som søker opp død sild har vi aldri hørt om...det er vel i det hele umulig vel ? Visst var sildestammen nedfisket på begynnelsen av 1970 tallet, men sonar etter død sild; da skal det være skrint i havet....
kjev