eisfur

Etter kuldeperioden vi har hatt ser det ut til at isen på vannene i distriktet er trygg nok å ferdes på. Her ute på Hosetvatnet i Averøy hvor noen hadde tatt en tur med ATV (   All terrain vehicle,)    og fyrt opp bål i vinterkulda  forleden.