tanke

Den største oljetanken her i Nordsundet ,  der den nye sundbåtpongtongen nå er i drift, ble oppført i slutten av 1930 årene og var først eid av Norsk-Russisk Oljecompagni. Under krigen var de kamuflasjemalt.  De ble revet i 2008. Her rett før Jema kom og tok vekk disse tankene. ( Arkiv BN)

tanke 2

Her er arbeidet startet med å brenne disse tankene i biter. ( Arkiv BN)

tanke 3Foto av skipet "Salsaas " ved anlegget til Nor 1954. De siste som drev dette tankanlegget var Mobil. Skipet her var bygd 1940 og lagt i opplag i Sverige til 1945. Hugd opp i Belgia i 1962. I dag er det akltså blitt sundbåtanløp her ved de gamle kaiene i nærheten av melkvikan Næringspark. ( Foto: Claus Monge, Kristiansund)