sim

Det er oppstått en vannlekkasje i området ved Kordelen ved Dalabrekka. Kommunen er gjort oppmerksom på skaden og har sendt ut folk fra vannverket for å se hva som kan gjøres. På bildet renner vannet helt ned til området ved Bunnpris i brunsvika.( Foto: Simen Mahle)