Arbeidet med Storkaia brygge startet på papiret i 2001. Det var entrepenøren Skanska som bygde ny kai og kjøpesenter i de  gamle gjenreisingsbyggene fra etter krigen.  Totalt ble det bygget rundt 17 000 m2, fordelt på et kjøpesenteet på 14 000 m2, boliger på 1200 m2 og et parkeringsanlegg på 1800 m2. Samlet kontraktsum for Skanska var  ca 164 millioner kroner, eks mva. Storkaia kostet rundt 105 millioner. AF Spesialprosjekt ble tildelt den største delen av kaiprosjektet.
STORGA1

Fra Storgata under utbyggingen rundt 2005. Det var et stort prosjekt som gagnet kystbyen Kristiansund. I bakgrunnen ser vi Orsethbrygga på Innlandet som ble ombygd til hotell og åpnet i 2009     Byggeperioden for kaia var fra 2004 til 2006..    ( Foto: Arkiv Brunsvikanet)