Vestbase ble etablert i 1980 som base for de første boreoperasjonene på Haltenbanken, og har siden den gang utviklet seg i takt med økende offshoreaktivitet utenfor Midt-Norge. Basen ligger på Nordlandet i Krristiansund N og er over 2 kilometer i utstrekning.
wess 1
Man kan lure på hva Kristiansund hadde vært i dag uten oljevirksomheten og her Vestbase .( BN foto)

wess roer

Noen karer lastet rør ombord i "Olympus Energy" ved en av kaiene i dag. ( BN foto)