normoria kultur 23

Kristiansund bystyre vedtok i 2009 at et nytt Opera- og kulturhus skulle søkes realisert på Kongens plass, og oppdraget for et forprosjekt ble gitt til Kongens Plass Eiendom AS. De gjennomførte i 2010 en arkitektkonkurranse på bakgrunn av et romprogram som var utarbeidet av kulturlivets referansegruppe i 2008. Internasjonale og nasjonale arkitektfirmaer og -team sendte inn sine bidrag.C.F. Møller Architects vant, og arbeidene er godt i gang 2023. ( BN foto)

norm rom

Gamle gangen og klasserom i Den hoiere skole fra 1924 blir integrert i kulturhuset. ( BN foto)

norm

Nede på kaia holder et av de gamle havneskurene fra 1949 stand mot Campusbyggingen. Pr. i dag brukes denne delen som lager. Om den blir sanert vekk kan jo lett skje..? ( BN foto)

norm buss

På Piren ved  Sundbåtkaia er det kommet opp en digital bussrute for avganger fra Rådhusplassen rett over gata.  Lurt ! ( BN foto)