OceanFront AS i Kristiansd N har signert kontrakt med Oslo kommune - Bymiljøetaten på opprydding av marint avfall fra sjøbunnen i havnebassenget i Oslo og indre Oslofjord. Oslo kommune ønsker å fjerne forurensede elementer fra havbunnen for å bedre miljøtilstanden i en truet Oslofjord. Forsøplingen i Oslofjorden er veldokumentert og utgjør en trussel for livet i fjorden.
astra ocean front
Daglig leder i OceanFront, Frank Ellingsen, er stolt over den tildelte kontrakten og hva den betyr for selskapet: Selskapet har også vært i Bergen og ryddet tonnevis av skrot i Store Lungegårdsvann midt i byen. Illustrasjonsbildet  er fra våre trakter; utafor kaia på gamle Astra  fiskeindustri på Gomalandet.  ( BN arkiv)