aqu

Skipene som leverer fór til oppdrettene på kysten har mye å gjøre. Eksempelsvis  " Aqua Fjord" som kom fra Romsdalsfjorden og gikk til oppdrett ved Silvorneset  Frei i dag. Videre ferd var fiskeribasen i Kristiansund til Veidholmen og onsdag kveld oppdrettsanlegg ved Sør-Hitra. Skipet er fra 2004 og er  vel 58 m lang. ( BN foto)