1jonas

Fra Vågekaia før fisktrappa ble utvidet rundt 1905. Mulig søndag med et par fine  kledte piker  på kaia.  Jonas Eriksen startet forretning her i 1902 og nedlagt 2014. Vågekaia ble tatt i bruk 1898. Alt bortover her ble rasert unntatt Loennechens murgård  etter brannen tyske fly forårsaket i 1940. Dampskipet fra Nordenfjeldske DS ved kaia heter " Henrik Wergeland". Det overlevde og ble hugget opp i 1949. ( Foto: Narve Skarpmoen)