hiss

Styret i Nordmøre Historielag mottar støtte fra sparebankstiftelsen I dag. Laget arbeider blandt annet for tiden med bok om det tyske militærvesen på Nordmøre 1940-1945 og det er et stort prosjekt.  Styret : Berit Enge, Ove Bjerkan , Petter Ingeberg , Bjørn Elgsaas ,Sverre Jansen , Foran ; Johan Brage Siira , Borghild Moe  og Tor Larsen.( Foto: NHL)