transemcou

En stund siden det har vært rigg å se i farvannet rundt Kristiansund. I dag dukket * Transocean Encourage" opp i kveldningen. Den la seg på fjorden mellom Bremsnes og byen. ( Foro: Roger Naas)