atlanter trailer

Atlanterhavstunnelen har vært stengt i perioder grunnet redning av to havari med bil og semitrailer i løpet av mandag. Her vogna til semitraileren som stod her til klokken14:30 før den ble hentet ut. Det var manuell dirigering av trafikken mens dette påstod. ( BN bilcam)