taff

Fiskeridirektoratets båt " Fjordgyn" har brukt helgen på sokning etter tapte fiskeredskaper her utenfor Kristiansund. Det ble tatt opp ca 1500 meter med garn.  Søndag kveld er " Fjordgyn" kommet til Hemnesberget i Nordland.   Fiskeredskaper er utformet for å fange fisk og skalldyr. Nettopp derfor blir de flytende dødsfeller når de går tapt eller forlatt i havet. Det har blitt anslått at minst 640 000 tonn fiskeredskap etterlates i havet hvert år og flyter rundt i flere tiår.   (  Foto: Fiskeridirektoatet)