sterk

Bilde fra Sterkoder verft i 1969 tidligere Bjørnehougen verft ( 1824) . Grunnlagt i Kristiansund i 1911 som Aksjeselskapet Stærkoder. Motorpoduksjonen ble avviklet i 1946. Her er endel bygg ennå som " Knotten" elektrikerverksted og Roklubbens lokaler. Her  drives det utfylling av Melkvika der hvor beddingen og slipen kom etter hvert. Nordlandet ungdomsskole ble tatt i bruk høsten 1968.  I dag heter det Melkvikan næringspark her og hele området er forandret og får sundbåtanløp fra 13. november d.å. ( Foto Widerøe Flyveselskap)