2 bjoern

Innen 2024 skal alle fartøyene i  Kystvaktens Nordkapp-klasse skiftes ut og erstattes av Jan Mayen klassen. Dette gjelder 3 store helikopterførende og isforsterkede fartøyer og som er et av de største løft sjømilitært i norsk historie. I dag ble " KV Bjørnøya" døpt ved Vard verftet i Tomrefjorden i Romsdal. Kontrakten ble inngått i 2018. Skrogene bygges i Tyrkia. ( Foto: Sjøforsvaret)