fjordgyn laa

Fiskerioppsynsbåten " Fjordgyn" var å se på Låvøyfjorden ved Averøy sammen med en mobbåt lørdag. Oma Baatbyggeri AS og Norled AS signerte kontrakten for den nesten 40 meter lange katamaranen i mars 2021. Båten er en aluminiums katamaran som eies og driftes av Norled AS på vegne av Fiskeridirektoratet. Den brukes som oppsynsbåt langs kysten til kontroll av fiske, rydding av tapte fiskeredskaper og innsamling av kystdata. ( Foto: Boa/BN)