astrupkai

Kaia ved dagens Campus ble bygd etter 2. verdenskrig . Bildet er fra 1949 hvor den nye Astrupkaia bygges. Senere ble vel kaia her kalt Nordmørskaia. En ser arbeidsgjengen i forgrunnen ved forskalingen. I bakgrunnen ser vi en kran til bruk for tilføring av grus til støpingen av kai. Dybden utafor kaia er såpass stor at ganske store skip kan ligge her. Kaia i seg selv blir trolig urørt i forbindelse med Campusbyggingen på land. ( Foto: Olav Yderstad/ Museet)