1955 hegg

Her er et Nordmøre museums bilde fra det som ble hetende Dalabrekka i 1958. Vestre del av bygget som innehold leiligheter for gardsarbeidere blir revet rundt 1955. I bakgrunnen boligen som ble reddet unna riving i år 2000.  LITT OM STEDET HER