dukk

Det foregår skifting av takduk inne i Freifjordtunnelen for tiden.Det et vakter og følgebil i forbindelse med dette.( BN foto)