catter

En katt er funnet i veien mellom Hoset og Hoel i kveld på FV 64 i Averøy . Katten er lagt i veiskråningen rundt 100 m fra bussholdeplassen ved Hosetrvatnet mot Hoel på høyre side.