dalabu

Dalabukta og dagens Hagelinveien og rundkjøring ved Atlanterhavstunnelen er. Bildet kan være fra rundt 1930.Dengang var det ganske urørt her med en litt ansamling fiskerboliger og et par hus i forgrunnen. I 1940 begynte kommunen å kjøre søppel og rester av den bombede by her ute . Dermed startet nedfyllingen av området til kommunal søppelfylling/ deponi på land og sjø helt til nærmest år 2004. Under krigen la tyskerne miner i både sjøen og på land her. Ved det hvite huset t.v. startet tyskerne i 1940  å bygge vei ut mot Karihola, men avsluttet etter rundt 50 m. De satte opp en 5 cm panservernkanon her  slik som mange andre plasser  bl.a. inne ved havna. ( Foto: Nordmøre museum)