macus1

Det er gått 20 år siden siste båt fra Umoe Sterkoder på Dale ble levert, og det ble slutt på skipsbyggeindustrien i Kristiansund. Tråleren " Markus" som var 70 meter lang, ble levert til den grønlandske rederen Quajak Trawl A/S  på Grønland. Kristiansunds siste skip fra verftene her ble  altså byggenummer 227 "Marcus".  2003 ble den overlevert. 15.oktober 2023 driver den fiske vest for Grønland. (Foto : Ukjent)

redd

Redningen i lang tid skulle bli fregattkontraktene til Sjøforsvaret. Det gikk i vasken. ( Avisfaksimile)