øygarden

Her er gården Øygarden rett øst for rundkjøringen inn til Kvernberget flyplass. På begynnelsen av 1800 tallet lå den langs hovedveien mellom Nordlandskaia til Byskogen /Omsa.  Traseen er stort sett uendret siden 1860. Trolig er det i dag bare låven som står igjen. Hovedveien oppom gården , RV 70 i dag  ble laget i  1941 forbindelse med Omsundbrua som ble åpnet for evakuering av byens befolkning under bombingen i 1940.  Askealléen ved Øygarden ble plantet 1894. Gården var rundt år 1800 landsted for byfogd og postmester Johan Koren Christie og har fortsatt privat gravsted. Klippfiskvraker og kjøpmann Peder Chr. Lyche hadde Øygarden i 1845. Han utbedret veien. Og ga oss navnet Løkkemyra. Løkkemyra Treindustri (1948) lå forresten der Winjes bilforretning har vært siden 1960. ( Kilde:Tor Larsen/Nordmøre Historielag  og Dgitalmuseum)