”Fra skrei i Lofoten til klippfisk for verdensmarkedet”

Det er foreningens formann gjennom de siste 10 år, Jørgen Strand, som står for presentasjonen. Foredraget er en utvidelse av foredraget som ble satt opp tre ganger under ”Klippfiskdagan 2023”.

jorgen 1

Føringsbåt laster opp kasser med klippfisk før krigen i Kristiansund. ( Arkiv norske museer)

Britiske kjøpmenn som bosatte seg i Nordmøre og Romsdal på 1730-tallet startet opp med klippfiskproduksjon som hadde ligget nede side hollenderen Jappe Ippes tid på 1690-tallet. Det var god tilgang til fisk lokalt og tørkeforholdene var ideelle.

Etter hvert kom det flere innflyttere til som også gikk inn i klippfiskbransjen. Fiskevær ble kjøpt inn og bygget ut for å sikre seg mer av fisken og fra 1790-tallet av måtte etterspørselen etter klippfisk dekkes opp med at jakter og galeaser ble sendt på ekspedisjoner til Lofoten og Finnmarken for å kjøpe fisk. Kristiansund ble den største eksporthavnen for norsk klippfisk.

Gjennom 1800-tallet fikk Kristiansund en stadig større seilskipsflåte, både for å utruste ekspedisjoner på Lofoten og Finnmarken, men også de større seilskip som skulle levere klippfisken til markedene sør i Europa, i Karibia og til Syd-Amerika.

jorgen jpg

Skip ut Sørsundet i nyere tid eller 1963 med klippfisk før produksjonen dabbet av her i byen.( Foto: Gunnar Gunnarson)

Senere etablerte norske linjerederier egne ruter hvor lasting av klippfisk i Kristiansund var inkludert: Den Norske Middelhavslinje (Spanskelinjen), Norge - Mexico Gulf Linjen (Wilh. Wilhelmsen) og Den Norske Syd-Amerika-linje (SAL).

Vel møtt  et interessant foredrag. Som vanlig er det fri entré for medlemmer i foreningen. Andre må betale kr. 100 for å følge møtet.

Dørene i ”Skipshistorisk” i Loennechengården åpnes klokken 18 og møtet starter klokken 19.