roeggen br

En tysk forretningsmann fra Berlin kjøpte den gamle brygga i Røeggen fiskevær i 2020. I disse dager ser man resultatet av det før  ganske så slitte bygget. Tak er skiftet sammen med bordkledning og vinduer.  Eksternt framstår brygga fra 1913 som ny. Mannen eier også en stor eiendom på Ekkilsøya og et hus ute på Kjønnøya; det er til salgs sier han til BN. ( Foto: Hermann Rune Kronborg)

roegg nota

Brygga o området slik den lå ved overtakelsen i 2020. Brukt til fiskeriproduksjon opp til 1970 tallet sannsynligvis. ( Foto:Notar )