Museets bilde av noen skip der de ikke hadde stedsangivelse for er med stor sikkerhet Teistholmsundet  i Kristiansund. BN fikk innspill fra flere lesere som kom med historiske kilder for en skipskollisjon i 1906 der damperen ble tatt opp ved  Teistholmen.  Det gjaldt et sammenstøt mellom " Riddervold" og fiskedamperen " Batalder" ved Håskjæret øst av Skorpa.
forlis ru

Her er Ulrik Olsen brygga på Goma med sjøhus på Strand i bakgrunnen. Dette sammen med avisartikler i gamle aviser  fra Nasjonalbiblioteket løste saken. Brygga her var antagelig rødmalt i 1906. Dampskipet " Statsraad Riddervild" sank i opplag i Ålesund i 1950 .Ikke hevet. ( Foto: Digitalmuseun/ Nasjonalbiblioteket)

forlis 1906

Her er bildet som er fra Teistholmsundet  for 117 år siden. Ulrik Olsenbrygga  brant ned midt på 1950 tallet.  ( Digitalmuseum)