Averøy kommune har gitt klarsignal til at Classic Norwat Hotels får sette i gang reguleringplanprosess for planer de har om utbygging av Geitøya til overnattingsformål og opplevelsessenter.Reiulf Ramstad Arkitekter AS er engasjert som plankonsulent for å utarbeide privat reguleringsplanforslag. ( Kilde: Averøy kommune)

1 gfeit

Her området ved Atlanterhavsveien dette gjelder. Se mer om planene  HER ( Skisse Averøy kommune)