hinder

Bilde fra Kaibakken i 1945. De store murene er det tyskerne som har satt opp i løpet av krigen. De skulle stanse alliert framrykking ved eventuell landgang. Trolig var det andre hinder med miner og piggtråd eller annet finurlig i gateplanet mellom murene i passasjen. Men det ble fred og fjordabåtene ligger flaggsmykket ved Piren som i sin tid het Kirkealmenningen. ( Foto: Museet Nordmøre)