Eiere av elbiler må forberede seg på at det kan bli tusenvis av kroner dyrere i året å bruke bilen skriver NRK.  Myndighetene vil innføre en veibruksavgift også for slike biler.  Det er snakk om 29 øre kilometeren . Diesel og bensinbiler  betaler i dag avgiften via drivstoffet.
99 elb

Får myndighetene det som de vil blir det veibruksavgift på elbiler. 12000 km i året vil utgjøre 4350 kroner i året.( Foto: Youtube)