koinn

Politisentralem meddeler kl 19:40 at det har vært en ulykke på Kornstad  i Averøy  der det heter: Meldt om trafikkulykke der en ATV med 3 ungdommer har kjørt utfor veien. Alle er våkne men der skal være personskade. De 3 personene som har vært involvert er kjørt til Molde sykehus for videre undersøkelser. Ingen fremstår som alvorlig skadet.( Arkivfoto )