Legevakten i Kristiansund skal i løpet av 2023 flytte hit til nybygget til Zikogruppen tett ved gamle Ello fabrikker på Løkkemyra. Dermed blir legevakten med rundt 12 ansatte tid og stunder flyttet fra Rådhuset på Rensvik i Frei og hit. 

ellox 1

Her er nybygget der kommunen har inngått avtale om ny legevakt i Kristiansund. ( BN foto)
ellox 2

De har fått dreis på Ello fabrikken etter at 60 mistet jobben da orkla flyttet alt til Falun i Sverige. Ny interesser overtok og i dag huser det store bygget rundt 25 bedrifter med over 150 ansatte. Her arbeides det fortsatt på tomta der Sørensen Fjellspregning ( oppdr.Tigen anlegg) holdt på med borerigg. Senteret heter MellOM i dag der Zikogruppens Tore Larssen og hans sønner Espen Bugge Larssen og Rolf-Petter Bugge Larssen er investorer og drivere.  ( BN foto)