ska 3

Fra  sundbåtkaia på Nordlandet tirsdag der " Angvik" nylig har lagt til. Den ble døpt 4. juni 2005. Sundbåtselskapet går bra; folk har fått sansen for å bruke den. At det er gratis har vel de fleste fått med seg. ( BN)

ska 2b

Skilt på Nordlandskaias om forteller selskapets historie. (BN)

ska 4

Fra Bremsnesfjorden i dag der " North Sea Giant"  er inngående og " Edda Fram" går ut. ( BN)

ska

Jemar Norpower har levert en ny Malo 36 fots sjark. Det skal være en bra investering. ( Foto: Nina Ersnes / Jemar)
ska 2

 ska 5

 "Havtrans" ligger og dundrer og bråker med lysmotorer på kaia i  Smevågen i Averøy der  norges største landstrømsanlegg er tilgjengelig. ( BN)

mje v

"Vasco da Gama' er kommet til nordmørsbyen onsdag.( Foto Margit Johanne Elvebakk)