wassers 1

Det anlegges et system for rense spillvannet fra bussvaskehallen på Bruhagen. Vannet skal bli avoljet og kan brukes på nytt ettr det vi fikk høre.  Dermed unngås  spillvann inn i det kommunale avløpsnettet i stor grad.( BN)
wass 2

Samtidig legges det opp til lading av elektrisk bussmateriell som kommer til Averøy om en tid. ( BN)