kirkested park

Det graves og legges rør og slikt i parken nedenom Festiviteten .Det som ikke er så kjent erat det var gravsted her . Området var fylt opp med ballastjord fra spanske skuter, slik at de fikk hvile i spansk jord. Kirklandet gamle gravlund var i drift fra 1831 til 1891, en periode som nesten overlapper med spansketida i Kristiansund, omkring 1830–1880. Det spanske området ble først tatt i bruk i 1838. 
Det ble den 30. mai 2015 avduka et minnesmerke på Spaniergravstedet. På steinen er det et relieff av en skonnert fra 1800-tallet. Det ble gitt til Kristiansund kommune av Norsk skipsfartshistorisk selskap Nordmøre. I 1946 under rydding og sanering av tomter og rydding kom man over både knokler og kister her. ( BN foto)