Hovedredningssentralen melder om en dykkerulykke ved Kvitnes fyr på Nordlandet klokken 12 fredag. Hovedredningssentralen har sendt ressurser til Kristiansund etter melding om en dykkerulykke. Situasjonen er foreløpig uavklart. Luftambulansen og nødetater er nå fremme på stedet. Redningshelikopter fra Ørland er også sendt. Dykkeren er bragt i land og tatt hånd om av ambulansepersonell ved 13;30 tiden. 
lt35

Etter det som sies i miljøet har det vært drevet vrakdykking på " Torp" , sjøheimevernets båt som forliste i orkanen 1992 på Kvitneset . Det er knapt 30 meter ned til hekken på vraket.  (Arkivfoto: Svein O. Angvik)