Over lang tid har Sissel Engvig arbeidet med å lage en film om Kristiansund. Filmen har som mål å flette byens historie sammen med fotohistorien og også fotograf Engvigs historie. Torsdag kveld blir det en orientering/ kåseri  i Skipsfartshistorisk om dette. 
Filmen vil ta utgangspunkt i de eldste fotografier fra byen, fra drøyt 150 år tilbake, og følge utviklingen fram til våre dager. Den vil prøve å dokumentere noen av byens viktige utviklingsfaser, gjennom krig og flere nedgangstider, men også vise byens evne til å kravle seg opp igjen.
siss 1
Klippfiskeksport har vært viktig i byhistorien. Her et bilde fra 1930 årene på Dale. ( Digitalmuseum)
Sissel Engvig har en rekke bilder fra Fotograf Engvig i tillegg til innsamlede bilder fra museer og andre samlinger. Dette er alle bilder som forteller mye om Kristiansunds historie gjennom de siste drøyt 150 år. Fotograf Engvigs historie skriver seg tilbake til Sissel Engvig sin oldefar - Johan K. Engvig. Han fikk sitt borgerbrev i 1875 og i 1909 startet han sin egen kino i Kristiansund.
Seilskutetiden har hatt stor betydning for utviklingen av Kristiansund og sjøfolk fra Kristiansund var ettertraktede sjømenn over hele verden. Sissel Engvig ønsker å vise forprosjektet sitt for å skaffe fram enda mer informasjon, bilder og filmsnutter for å belyse mest mulig av byens historie og hun håper etter
kveldens presentasjon å kunne få nye innspill for videre framdrift i prosjektet sitt.
 Vel møtt til en meget interessant kveld. Som vanlig er det fri entré for medlemmer i foreningen. Andre må betale kr. 100 for åfølge møtet.

Dørene i ”Skipshistorisk” i Loennechengården åpnes klokken 18 og møtet starterkl 19.