bro a

I dag holdt BMO på å sjekke betong og slitasje på bruene over øyene på Atlanterhavsveien. Det er ganske ofte slike kontroller på disse bruene her som står for vær og vind. Kanskje de sjekker alle bruene som vanlig. BMO av landets største aktører innen rehabilitering av bruer, kaianlegg, damanlegg og andre betong- og stålkonstruksjoner. ( BN)

bro b

Vevangstraumen bru, 119 meter - seilingshøyde 10 meter var den første brua på Atlanterhavsveien som stod ferdig. ( BN)